Single Blog

image description

Waarden als kompas binnen teamwork

Hoe goed ken jij jouw teamgenoten?

Soms hoor ik de uitspraak: ‘wij begrijpen elkaar met 2 woorden, veel uitleg is niet nodig want we werken al 20 jaar samen’. Toch loopt de samenwerking binnen een team niet altijd vlekkeloos, getuige de vele frustraties en misverstanden die veel teams ervaren.

Ons begrip voor andere standpunten en andere werkwijzes bij collega’s kan groeien wanneer we op zoek gaan naar wat voor die collega’s écht telt, wat voor hen belangrijk is. Met andere woorden, zicht krijgen op hun waarden en overtuigingen maakt dat we collega’s met meer interesse beluisteren, meer ruimte maken voor overleg en zo ook samen tot aanvaardbare oplossingen komen.

Wat zijn waarden?

Waarden zijn die dingen die voor ons écht tellen, die belangrijk zijn, waarvoor we opstaan op maandagochtend, waarvoor we in de bres springen als ze ontbreken.

Er zijn individuele en groepswaarden. Sommige waarden blijven stabiel aanwezig gedurende heel ons leven, andere hangen samen met een bepaalde periode in ons leven of een bepaalde rol die we vervullen. Zo kan de waarde ‘eerlijkheid’ meer op de voorgrond staan tijdens een verandertraject waar het team doorheen moet en de waarde ‘zorg’ fel naar boven komen bij het uitvallen van een collega wegens ziekte.

Wat vind jij belangrijk? Waarvoor ga jij door het vuur? Hoe wil jij jou profileren in het team?

Wil jij graag jouw collega’s beter begrijpen in hun keuze en wil jij zelf beter kunnen uitleggen waarom je bepaalde zaken doet of niet doet? Je bewust zijn van jouw waarden is de eerste stap. Zet eens op een rijtje wat voor jou momenteel, in het team waarbinnen je werkt, heel erg belangrijk is.

Je kunt jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wat moet er zeker aanwezig zijn zodat ik mij goed voel in het team?
  • Waarover kan ik kwaad of gefrustreerd raken als het er niet is?
  • Welke ‘spelregels’ vind ik dat het team zou moeten hanteren?

Hieronder vind je een voorbeeld van een individueel waardenkompas, ingevuld door coachee Jeroen. Dit zijn de waarden die hij belangrijk vindt bij teamwerk.

 

Aan de slag met jouw waarden in een coachingsessie wat is voor jou het resultaat?

  • een persoonlijk waardenkompas
  • de link tussen jouw waarden en acties op de werkvloer
  • methodiek om keuzes te maken op basis van jouw waarden
  • manier waarop jij over jouw waarden kunt communiceren in het team of leidinggevende

Na 1 gesprek weet je meer over jezelf en wat je ermee kunt doen op de werkvloer!

Meer informatie? Contacteer Bright At Work!

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN