Blog

image description

Privacyverklaring

Omdat de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk is voor Bright at Work

Jouw persoonsgegevens worden met de nodige zorg verwerkt. Bright at Work doet dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Welke gegevens verwerkt Bright at Work? 

Bright at Work verwerkt volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon-en gsmnummer, e-mail
  • Financiële en transactiegegevens

Deze gegevens komen bij Bright at Work terecht omdat je ze zelf aan Bright at Work hebt bezorgd, ze verzameld worden als je de website van Bright at Work gebruikt of indien Bright at Work ze heeft ontvangen via partners (die derhalve optreden als verwerkingsverantwoordelijke).

Jouw gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, een contract dat we onderling afsluiten of een wettelijke verplichting waaraan Bright at Work dient te voldoen.

Bright at Work bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om een goede dienstverlening aan te kunnen bieden of om wettelijke verplichtingen na te komen.

Waarom verwerkt Bright at Work jouw gegevens?

De persoonsgegevens die Bright at Work verkrijgt en verzamelt worden enkel gebruikt in kader van de dienstverlening.

Bright at Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • jou te kunnen bellen of e-mailen ikv de dienstverlening
  • controle van de dienstverlening door bevoegde instanties
  • het afhandelen van jouw betaling
  • wettelijke verplichtingen

Bright at Work deelt jouw gegevens niet mee aan derden, behalve aan partners/bevoegde instanties voor zover opportuun of wettelijk verplicht.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wens je inzage of zijn jouw gegevens niet meer relevant, onvolledig of onjuist en wil je jouw gegevens uit ons bestand laten verwijderen? Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bright at Work, Cyriel Buysselaan 32, 8560 Gullegem, gratis en binnen 7 werkdagen de schriftelijke mededeling of verwijdering bekomen van jouw persoonsgegevens.
Indien Bright at Work de verwerker maar niet de verwerkingsverantwoordelijke is, wordt de indiener van het verzoek hiervan op de hoogte gebracht.