Single Blog

image description

Continu piekeren maakt ons moe

‘Ik ben 52 jaar, gelukkig gehuwd en ik heb alles wat ik nodig heb’ vertelt Mark tijdens een van onze coachingsgesprekken. ‘En toch loop ik zo vaak te piekeren! Het maakt mij moe en ik wil het kwijt!’ voegt hij eraan toe. Mark is uitgevallen door een burn-out en is sinds 3 maand thuis. Hij zou zeer graag weer aan het werk gaan maar is bang dat hij zal hervallen.

Piekeren maakt ons, net zoals Mark aangeeft, moe. We malen rond in het verleden of  we fantaseren negatief over wat nog komen moet. Het resultaat van dat piekeren is een verhoogd stressniveau. Op zich nog niet alarmerend, tenzij het piekeren over langere periode samengaat met elkaar opvolgende stresspieken zonder weinig of geen rustmomenten. In deze laatste situatie lopen we risico om chronische stress te ontwikkelen. Chronische stress die op zijn beurt kan leiden tot burn-out.

We kunnen gelukkig zelf ingrijpen en vermijden dat we een burn-out ontwikkelen of hervallen. Er zijn heel wat mogelijkheden om stress werkbaar te houden, om chronische stress en burn-out te vermijden. In dit korte artikel zoem ik even in op het piekeren en hoe we hiermee kunnen omgaan.

Van negatief fantaseren naar realistisch focussen

Als Mark vertelt over zijn piekergedrag heeft hij het o.a. over zaken uit het verleden waarover hij niet tevreden is. Zo betreurt hij het bijvoorbeeld dat hij zijn zus te weinig heeft ondersteund toen ze werkloos was. Hij blijft zich afvragen wat hij wel had kunnen doen om haar vooruit te helpen. Anderzijds vormt Marc  zich een negatief beeld over toekomstige dingen. Zo fantaseert hij dat hij wellicht niet zijn oude job zal terugkrijgen. Mark catastrofeert: hij ziet de doemscenario’s en verwacht het ergste. Zo voedt Mark zijn vrees, zijn angst en voelt hij zich totaal niet in staat om de juiste stappen te zetten.

In de coaching leert Mark dat hij op verschillende manieren naar zijn situatie kan kijken. Hij kan verschillende brillen opzetten: een doembril of een meer realistische bril. Het catastroferen wordt omgezet in een doelgericht en realistisch focussen. Mark gaat informatie vragen in zijn bedrijf over de arbeidsvoorwaarden waarbij hij ook aangeeft waar zijn passie ligt, waar zijn sterktes liggen en wat hem motiveert in een job. Hij vertelt ook wat hij niet kan en wat hem boven het hoofd stijgt. Hier zet Mark actief stappen in de richting van zijn doel, nl. een job krijgen die bij hem past en waar hij energie uithaalt. Hij kan op deze manier de situatie beïnvloeden.

Een gezonde piekerroutine ontwikkelen

Zoals we dagelijkse activiteiten als douchen, ontbijten en sporten op vaste tijdstippen uitvoeren zo kunnen we ook een vast piekermoment inlassen. Het vaste piekermoment kan een kwartier tot 20 minuten duren en daar pak je de zaken aan waar je je zorgen over maakt. Mark is hiermee aan de slag gegaan en heeft ondervonden dat zijn hoofd niet meer zo vol is tijdens de dag en dat hij niet continu loopt te denken over alles en nog wat. Hij pakt zijn problemen één voor één aan. Hij zoekt uit of hij iets uit zijn vroegere ervaringen kan gebruiken, wie of wat hem kan helpen en staat stil bij het resultaat dat hij wenst te bekomen. Wat hij zelf niet kan aanpakken, laat hij door iemand anders doen of hij maakt een nieuwe keuze en kiest voor iets dat meer in zijn bereik ligt.

Wil jij ook niet hervallen na een burn-out? Ben je bang van al dat gepieker? Ik bied je confronterend advies en praktische oefeningen. Ik spoor je aan om andere dingen te doen dan dat je tot hier toe hebt gedaan. Als je mijn tips opvolgt, de opdrachten uitvoert en een gezonde routine ontwikkelt, dan ga jij  opnieuw met focus en gedrevenheid jouw verantwoordelijkheden opnemen. Het programma is geen quick fix maar is gericht op duurzaam en langdurig effect. Ook jij kunt herval vermijden en opnieuw met energie en gedrevenheid aan de slag blijven! Neem vandaag nog contact voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin je kunt aftoetsen of mijn programma iets voor jou is.

brigitte.denolf@bright-at-work.be

0473 477 220